Vad är JiS?
JiS 
Jordstrålningssällskapet
i Stockholm
en lokal underförening till Svenska Slagruteförbundet
http://jis.adante.se
 Senast uppdaterat:  2013-03-18
Vad är JiS?
Program
Dokumentation (Uppföljning)
Länkar
Till JiS-hemsidans start/index-sida

 

JiS Information

JiS Jordstrålningssällskapet i Stockholm
är en aktiv förening med medvetet begränsat antal medlemmar,
som arbetar mycket med slagrutan. Man är främst utomhus och mäter och dokumenterar olika jordstrålningsfenomen och fornminnesplatser.
Därigenom tränar man upp sin egen skicklighet som slagruteman.
Detta är troligen Sveriges bästa "slagruteskola" just nu.
Det krävs intresse, engagemang och grundkunskaper för att få vara med.
Det finns eventuellt någon plats ledig. Vill du vara med?
Hör av dig till JiS-kontaktpersonen:

Thord Nilsson
Långsjöv. 2 B
135 54 TYRESÖ
08-7426243

thordn@stacken.kth.se

Webmaster:   Per-Uno Fransson
eposta till:   pendlarn at hotmail.com  (du byter ut " at " mot "@")